Generalforsamling i HUF 2018

banner.jpg

Lørdag d. 20 januar 2018 blev den årlige HUF generalforsamling afholdt i Herlev.

Det var et lille fremmøde, men der blev taget nogle vigtige beslutninger, og ryddet op i vedtægterne, ligesom, der blev meldt ud i slut 2017.

Der blev valgt en bestyrelse for 2018 samt drøftet en række emner for HUF-året 2018 og hygget blandt huffere.

hygge GF.jpg

I finder referatet for generalforsamlingen 2018 her, hvor I kan læse formandens beretning for 2017 og se regnskabet for 2017 som gik fint op med det budtegerede.

Budgettet for 2018 blev lagt og der blev blandt andet sat ekstra penge af til nyt HUF PR-materiale og ellers kommer det nye budget til at ligne 2017-budgettet.

Det blev vedtaget at sænke kontingentet fra 165 kr. til 149 kr. 

På generalforsamlingen 2017 blev det besluttet at ændre i antallet af bestyrelsesposter. Bestyrelsen har derfor tilpasset vedtægterne, så de passer til antal af poster. Det drejer sig om § 4.1 stk. 4, 5, 7 og 8
§ 4.3 + stk. 1, § 5.2 og § 5.3.
Alle ændringer blev enstemmigt godkendt. Vedtægterne lægges på hjemmesiden.

Herudover kommer bestyrelsen 2018 til at se ud som følger:

Kassererposten: Trine Vivianne Ipsen 

Formandsposten: Anna Vejlgaard 

Menige medlemmer: Bjarke Sølverbæk, Malene Brion Lund, Sofie Slott og Nanna Schack Telling. 

Revisor: Michella Rasmussen 

Bestyrelsen samles til en bestyrelsestur, hvorefter der vil komme flere nyheder ud om HUF året 2018. Se dog allerede i kalenderen efter årets første fest og årets inspirationstur.

I finder som sagt referatet for generalforsamlingen 2018 her,