GDPR

istock-gdpr-concept-image.jpg
 
 

HUF’s behandling af data

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Håbefulde Unge Forfattere.
Senest opdateret 1. december 2018

Dataansvarlige: Bestyrelsen

Årsag til behandling af personoplysninger:
- Varetagelse af medlemsforhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning
- Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx indberetning til kommunen eller andre aktører

Vi behandler følgende personoplysninger:
- Almindelige personoplysninger: Navn, mailadresse, telefon, Adresse.
Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.

Vi behandler oplysninger om følgende grupper:
- Medlemmer
- Samarbejdspartnere

Vi videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer, når vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivning

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil medlemskabets ophør, hvorefter vi sletter disse oplysninger.

Vi opbevarer personoplysninger på webservices og computere hvor kun bestyrelsens medlemmer har adgang.

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.